Fredmans Sång 21: MÅLTIDSSÅNG
Melodie und Aussprache

Fredmans Sång 21

MÅLTIDSSÅNG

1.

Så lunka vi så småningom
Från Bacchi buller och tumult,
När döden ropar: granne, kom,
Ditt timglas är nu fullt.
Du gubbe, fäll din krycka ner,
Och du, du yngling, lyd min lag:
Den skönsta nymph, som åt dig ler,
Inunder armen tag!
Tycker du, att graven är för djup,
Nå välan, så tag dig då en sup,
Tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
Så dör du nöjdare!

3.

Men du, som med en trumpen min,
Bland riglar, galler, järn och lås,
Dig vilar på ditt penningskrin
Inom ditt stängda bås,
Och du, som svartsjuk slår em kras
Buteljer, speglar och pokal,
Bjud nu god natt, drick ur ditt glas
Och hälsa din rival!
Tycker du &c.

6.

Men du, som med en ärlig min
Plär dina vänner häda jämt
Och dem förtalar vid ditt vin
Och det liksom på skämt,
Och du, som ej försvarar dem,
Fastän ur deras flaskor du,
Du väl kan slicka dina fem,
Vad svarar du väl nu?
Tycker du &c.

8.

Säg, är du nöjd, min granne, säg,
Så prisa värden nu till slut!
Om vi ha en och samma väg,
Så följoms åt - drick ut!
Men först med vinet rött och vitt
För vår värdinna bugom oss
Och halkom sen em graven fritt
Vid aftonstjärnans bloss!
Tycker du &c.

*  *  *

TISCHLIED

1.

So trotten wir gemach und fromm
von Bacchi Trubel und Tumult.
Und wenn der Tod ruft "Nachbar, komm,
dein Stundenglas ist voll!" –
dann, Alter, wirf die Krücke fort,
und Jüngling, höre mein Gesetz:
Die Nymphe, die dir lächelt dort,
nimm in die Arme jetzt!
Dünket dir zu tief der Grund des Grabs,
nun wohlan, so nimm getrost ’nen Schnaps,
trink noch ein’n oder zwei oder drei hinterher,
dann stirbst du fröhlicher!

3.

Und du, der stets verdrießlich ist
und hinter Gitter, Riegel, Schloß
auf seinen Pfenn’gen filzig sitzt
in seinem finstren Loch;
du, der mit Eifersucht und Haß
entzwei schlägt Flaschen und Pokal,
sag Gute Nacht, trink aus dein Glas
und grüße den Rival!
Dünket dir zu tief &c.

6.

Du mit der Miene treu und rein,
der seine Freunde schmähet kraß,
verleumdet sie bei Schmaus und Wein,
und das gleichsam zum Spaß;
und du, der sie verteidigt nicht,
obwohl du dir die Finger leckst
nach ihren Flaschen ganz erpicht,
was antwortest du jetzt?
Dünket dir zu tief &c.

8.

Bist du zufrieden, Nachbar, jetzt,
so preis den Wirt für Trank und Schmaus!
Hab’n wir den gleichen Weg zuletzt,
so folge mir – trink aus!
Doch erst mit weißem, rotem Wein
wir wollen unsre Wirtin ehrn
und hinken dann ins Grab hinein
im Licht vom Abendstern.
Dünket dir zu tief &c.

*  *  *