Välan Gutår! Min döde bror!
Din skål, gutår i grafven!
C M Bellman. Fredmans Sång 5 c

I Bellmanbladet “Hvad Behagas?” läste vi med bestörtning att vår broder Jens Anthon Lund oförmodadt har avlidit. Jens som har varit styrelseledamot i Selskabet Bellman i Danmark i många år, var även medlem i Deutsche Bellman-Gesellschaft. Vi lärde känna honom under Bellmandagarna i Wismar i oktober 2003, och sedan dess följde vi tacksamt hans insatser i Bellmanvärlden. Han hade en djup kännedom om bildkonsten kring vår skald. Han var eldsjälen bakom flera lysande och upplysande utställningar och utgav vackra häften som redovisade viktiga och sällan förevisade delar av detta fantastiska bildmaterial. I december 2004 bidrog han med en artikel om Bellmanfestivalen i Finland till vårt tyska medlemsblad “Bellman-Postille”. För några år sedan brevväxlade vi om “Dygdiga Susanna”, och han visade att hon ingalunda var identisk med Ulla Winblad. Även detta arbete dokumenterade han i frodiga häften. Tack vare hans arbete blev felet alltså rättat i den nya tyska upplagan av Fredmans Epistlar som utkom i juni 2010. Bellmanvännerna i Tyskland kommer att sakna honom stort.

Så är med vår lifs-tid fatt,
Och så försvinna åren:
Bäst man andas godt och gladt,
Så ligger man på båren.
( Vaggvisa till Auctors yngsta son )

Farväl, broder Jens!

München / Berlin, den 6 december 2010
Klaus-Rüdiger Utschick, Borghild Niemann
Deutsche Bellman-Gesellschaft e.V.